Welkom

.

Wat is hoop?……Wat is vriendschap precies?……Moet je altijd eerlijk zijn?

Zomaar een paar vragen die in het socratisch café opgeroepen kunnen worden, en die we graag met liefhebbers van een zinvol gesprek willen onderzoeken.

Socrates was een Grieks filosoof die meer dan 2000 jaar geleden gesprekken voerde volgens een bepaalde methode. Daarbij ging hij stap voor stap op zoek naar de diepere betekenis van alledaagse begrippen.
De uitspraken ‘Hij is een dappere soldaat’ of ‘Darius is een goede burger’ leidden tot vragen als: Wat is ‘dapper’ of wat is ‘een goede burger’ dan precies?
Door met en aan elkaar vragen te stellen over ervaringen met bijvoorbeeld ‘dapperheid’ of ‘burgerschap’ kom je dichter bij het wezen van zo’n begrip.
Socrates was ervan overtuigd dat je een betere burger wordt als je weet wat je echt onder ‘een goede burger’ verstaat.

De dialoog is de basis van de methode. Zonder vooroordelen en met behulp van eigen ervaringen gaan we samen op zoek naar een gemeenschappelijk inzicht. We streven naar een samenleving die zich kenmerkt door onderling respect en verbinding.