Werkwijze

Anders dan vorige jaren gaan we enerzijds aan de slag met de essenties van de socratische dialoog en anderzijds met de dialoog rond verschillende thema’s.

En ook anders dan vorige jaren schrijf je je in voor vijf bijeenkomsten verspreid over het jaar en niet voor één. Dit geeft al aan dat we aan de gang gaan met een proces en dat we ook nadruk leggen op het proces van de socratische dialoog.

Je hebt geen voorkennis nodig, iedereen kan hieraan meedoen.

Met de Socratische methode ga je, aan de hand van eigen ervaringen, op zoek naar antwoorden. Stap voor stap, vooral door vragen te stellen. Om iets nieuws te ontdekken is het belangrijk dat je je eigen (voor-)oordelen terzijde legt en zodoende open staat voor nieuwe inzichten.
We hebben gemerkt dat een aantal deelnemers behoefte heeft aan verdieping en training in vaardigheden die horen bij het socratisch gesprek. Daarom hebben we het plan opgevat een cyclus te organiseren waarin de deelnemers, en ook wij zelf, veel ervaring kunnen opdoen met de belangrijkste onderdelen van de Socratische methode.
Je hebt daar ook veel profijt van in de dagelijkse omgeving thuis, tijdens je werk of met vrienden

Voor de veiligheid van ons allen spreken we af dat wat besproken wordt in de groep blijft en niet gedeeld wordt met iemand buiten de groep.

We nodigen u als inwoner van het Land van Cuijk van harte uit, om mee te doen en te ervaren tot welke inzichten u komt door het spreken, het luisteren, het delen en het onderzoeken van bepaalde thema’s via de socratische dialoog.

Tegen betaling van € 10,- per avond bent u van harte welkom. U kunt dit aan het begin van de bijeenkomst contant betalen.