Werkwijze

Onze bijeenkomst start met een gezamenlijke inleiding op het thema. Hierna gaan we, met een procesbegeleider, in groepen van maximaal 8 personen uit elkaar naar verschillende ruimtes, waar we persoonlijke ervaringen rond het thema met elkaar delen.

Wat gebeurde er precies? Wat dacht je? Wat deed je? Wat voelde je? Wat kwam je tegen? We vragen ons af welke waarden en welke aspecten een rol hebben gespeeld binnen de context van het gegeven voorbeeld. We gaan op zoek naar “het hittepunt”, hét moment waarop degene die zijn ervaring deelt tot een besluit of handeling is gekomen.

Tijdens dit proces worden alleen vragen gesteld; meningen en oordelen blijven achterwege.

Het gaat hierbij immers niet om een oplossing of een advies, maar om een eigen inzicht.

Na het onderzoek gaat ieder van ons bij zichzelf op zoek naar ervaringen rond soortgelijke situaties en dilemma’s. Je vraagt je daarbij af wat jij met jouw ervaringen en kennis gedaan zou hebben. Daarna vertellen we over de keuze die we daarin gemaakt hebben en op basis van welke argumenten we dat gedaan hebben om zo tot een dieper inzicht te komen.

Uiteraard spreken we af dat alle verhalen in de groep blijven en niet gedeeld worden met mensen buiten de groep.

We nodigen u als inwoner van het Land van Cuijk uit, om mee te doen en te ervaren tot welke inzichten u komt door het spreken, het luisteren, het delen en het onderzoeken van een bepaald thema.

Tegen betaling van € 5,- bent u van harte welkom. U kunt dit aan het begin van de bijeenkomst contant betalen.